List otwarty Stowarzyszenia „Wiara i Czyn” w sprawie wypowiedzenia genderowej Konwencji Stambulskiej

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Jarosław Kaczyński

Zwracamy się po raz kolejny z apelem o wypowiedzenie genderowej Konwencji Stambulskiej, mylnie przez jej zwolenników nazywanej „antyprzemocową”.

Prezydent RP Andrzej Duda nazwał ją „aktem szkodliwym”, a była premier Beata Szydło „mistyfikacją”, za której skutki „biorą odpowiedzialność PO i PSL”. Mimo to, Polska nadal jest jej sygnatariuszem.

Konwencja Stambulska zakłamuje pojęcie rodziny. Pod płaszczykiem walki z przemocą umożliwia środowiskom politycznego ruchu LGBT i skrajnej lewicy realizację ich antyspołecznych haseł. Fałszywie, wskazując na rodzinę jako źródło przemocy, stwarza furtkę do jej niszczenia, poprzez możliwość nadinterpretacji  i ingerencji w jej wewnętrzną strukturę, przez organy państwowe, instytucje i samorządy.

Podobnie, zakłamuje społecznotwórczą rolę religii i jej wkład w ład moralny polskiego społeczeństwa, nie dając nic w zamian, co prowadzi do anarchii i upadku zorganizowanego społeczeństwa.

Artykuł 6. Konwencji zobowiązuje administrację publiczną do kierowania się „perspektywą gender”. Konwencja nakazuje więc zwalczać „stereotypy” czyli tradycyjnie pojmowane role kobiety i mężczyzny, jako rzekome źródła przemocy oraz promować niestereotypowe role płciowe (non-stereotyped gender roles) w miejsce ról kobiety i mężczyzny, matki i ojca. Temu mają służyć m.in. liczne programy edukacyjne, które mają być prowadzone w szkołach publicznych, na terenie tych państw, które Konwencję ratyfikowały. To prosta droga do utraty poczucia bezpieczeństwa naszych dzieci.

Obowiązująca nadal w Polsce Konwencja uderza w istotę polskiej Konstytucji, chroniącej tradycyjnie rozumiane małżeństwo i rodzinę, naruszając tym, obowiązujące w Polsce prawo. Konwencja  pozwala, poprzez propagandę i działania zmierzające do zdyskredytowania i wykorzenienia „postaw stereotypowych”, na naruszanie równości tradycyjnej rodziny wobec prawa. Na jej podstawie polska tradycyjna rodzina będzie i już jest wyśmiewana i prześladowana.

Jednocześnie, Konwencja jako środek prawny jest całkowicie nieskuteczna w zwalczaniu przemocy.  Wskazuje na to przykład  Danii, Finlandii czy Szwecji, gdzie zarówno ideologia stanowiąca jej podstawę, jak i zjawisko omawianej przemocy są powszechnie wprowadzone w życie. To z tych państw uciekają rodziny do Polski, pod ochronę polskiego prawa, w przypadkach, w których rodzicom mają być odebrane dzieci. Analiza tych przypadków i wyroki polskich sądów wyraźnie wskazują, że są to rodziny tradycyjne, pełnowartościowe i prześladowane przez tamtejsze instytucje z nieznanych powodów, w nieznanym celu.

Konwencja Stambulska będzie, i w dużym stopniu już jest, narzędziem służącym inżynierii społecznej, mającej na celu dekonstrukcję społeczeństw i wprowadzenie chaosu społecznego.

Parlament Europejski już w 2017 roku uznał, że z Konwencji Stambulskiej wypływa konieczność wprowadzenia tzw. aborcji na życzenie, uznając ochronę życia ludzkiego za formę przemocy wobec kobiet, co jest odwróceniem pojęć. Pozostawanie przez Polskę stroną Konwencji sprzyja forsowaniu wobec naszego kraju tego typu rozwiązań.

Mając na uwadze dobro polskiego narodu, apelujemy o niezwłoczne wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej co zgodnie z art. 80 konwencji można wykonać „w dowolnym czasie”.

W imieniu Stowarzyszenia „Wiara i Czyn”: Krzysztof Kawęcki, Piotr Boroń, Marek Ciuraszkiewicz, Leszek Szymański, Beata Bielińska-Jacewicz, Marcin Fersz, Zdzisław Gawor, Paweł Kubala, Piotr Strzembosz.

List otwarty Stowarzyszenia „Wiara i Czyn” w sprawie wypowiedzenia genderowej Konwencji Stambulskiej

Warszawa, dnia 30 września 2019r.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki

Prezes Prawa i Sprawiedliwości
Jarosław Kaczyński

Zwracamy się po raz kolejny z apelem o wypowiedzenie genderowej Konwencji Stambulskiej, mylnie przez jej zwolenników nazywanej „antyprzemocową”.
Prezydent RP Andrzej Duda nazwał ją „aktem szkodliwym”, a była premier Beata Szydło „mistyfikacją”, za której skutki „biorą odpowiedzialność PO i PSL”. Mimo to, Polska nadal jest jej sygnatariuszem.
Konwencja Stambulska zakłamuje pojęcie rodziny. Pod płaszczykiem walki z przemocą umożliwia środowiskom politycznego ruchu LGBT i skrajnej lewicy realizację ich antyspołecznych haseł. Fałszywie, wskazując na rodzinę jako źródło przemocy, stwarza furtkę do jej niszczenia, poprzez możliwość nadinterpretacji i ingerencji w jej wewnętrzną strukturę, przez organy państwowe, instytucje i samorządy.
Podobnie, zakłamuje społecznotwórczą rolę religii i jej wkład w ład moralny polskiego społeczeństwa, nie dając nic w zamian, co prowadzi do anarchii i upadku zorganizowanego społeczeństwa.
Artykuł 6. Konwencji zobowiązuje administrację publiczną do kierowania się "perspektywą gender". Konwencja nakazuje więc zwalczać "stereotypy" czyli tradycyjnie pojmowane role kobiety i mężczyzny, jako rzekome źródła przemocy oraz promować niestereotypowe role płciowe (non-stereotyped gender roles) w miejsce ról kobiety i mężczyzny, matki i ojca. Temu mają służyć m.in. liczne programy edukacyjne, które mają być prowadzone w szkołach publicznych, na terenie tych państw, które Konwencję ratyfikowały. To prosta droga do utraty poczucia bezpieczeństwa naszych dzieci.
Obowiązująca nadal w Polsce Konwencja uderza w istotę polskiej Konstytucji, chroniącej tradycyjnie rozumiane małżeństwo i rodzinę, naruszając tym, obowiązujące w Polsce prawo. Konwencja pozwala, poprzez propagandę i działania zmierzające do zdyskredytowania
i wykorzenienia „postaw stereotypowych”, na naruszanie równości tradycyjnej rodziny wobec prawa. Na jej podstawie polska tradycyjna rodzina będzie i już jest wyśmiewana
i prześladowana.
Jednocześnie, Konwencja jako środek prawny jest całkowicie nieskuteczna w zwalczaniu przemocy. Wskazuje na to przykład Danii, Finlandii czy Szwecji, gdzie zarówno ideologia stanowiąca jej podstawę, jak i zjawisko omawianej przemocy są powszechnie wprowadzone
w życie. To z tych państw uciekają rodziny do Polski, pod ochronę polskiego prawa,
w przypadkach, w których rodzicom mają być odebrane dzieci. Analiza tych przypadków
i wyroki polskich sądów wyraźnie wskazują, że są to rodziny tradycyjne, pełnowartościowe
i prześladowane przez tamtejsze instytucje z nieznanych powodów, w nieznanym celu.
Konwencja Stambulska będzie, i w dużym stopniu już jest, narzędziem służącym inżynierii społecznej, mającej na celu dekonstrukcję społeczeństw i wprowadzenie chaosu społecznego.
Parlament Europejski już w 2017 roku uznał, że z Konwencji Stambulskiej wypływa konieczność wprowadzenia tzw. aborcji na życzenie, uznając ochronę życia ludzkiego za formę przemocy wobec kobiet, co jest odwróceniem pojęć. Pozostawanie przez Polskę stroną Konwencji sprzyja forsowaniu wobec naszego kraju tego typu rozwiązań.
Mając na uwadze dobro polskiego narodu, apelujemy o niezwłoczne wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej co zgodnie z art. 80 konwencji można wykonać „w dowolnym czasie”.

W imieniu Stowarzyszenia „Wiara i Czyn”: Krzysztof Kawęcki, Piotr Boroń, Marek Ciuraszkiewicz, Leszek Szymański, Beata Bielińska-Jacewicz, Marcin Fersz, Zdzisław Gawor, Paweł Kubala, Piotr Strzembosz.

**twój podpis**

25 signatures

Podziel się tym ze znajomymi:

   

Podpisując się pod listem otwartym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wyłącznie w celu przekazania listy osób popierających list otwarty jego adresatom).

Najnowsze podpisy
25 Ewa Cnota Kraków Polska Wrz 28, 2020
24 Grażyna Migas Podkarpackie Polska Cze 17, 2020
23 Marek Migas Podkarpackie Polska Cze 17, 2020
22 Natalia Tomaszewska łódzkie Poland Lut 12, 2020
21 Bartosz Kalamon 02-594 Polska Lut 12, 2020
20 Artur Ostrowski Opolskie Poland Lut 12, 2020
19 Krzysztof Urban Wielkopolskie Polska Lut 05, 2020
18 Piotr Aftarczuk Dolnośląskie Polska Lut 03, 2020
17 Karol Gregiel Świętokrzyskie Polska Sty 29, 2020
16 Anna Żrałka Małopolskie Poland Sty 21, 2020
15 Leszek Czwakiel świętokrzyskie Poland Sty 21, 2020
14 Kazimierz Wojda Łódzkie Polska Sty 21, 2020
13 Barbara Wojda Łódzkie Polska Sty 21, 2020
12 Łukasza Olszewski Małopolskie Polska Sty 20, 2020
11 Krystyna Chmiel - Polska Sty 20, 2020
10 Jolanta Gromadka warm.-maz. Polska Sty 20, 2020
9 Ryszard Gromadka warm.-maz. Polska Sty 20, 2020
8 Andrzej Sękowski Pomorskie Polska Sty 19, 2020
7 Anna Siwanowicz Kloza Pomorskie Polska Lis 15, 2019
6 Elżbieta Połomska mazowieckie Polska Lis 15, 2019
5 Jacek Hełka Dolnośląskie Poland Lis 15, 2019
4 Łukasz Karolak mazowieckie Polska Lis 15, 2019
3 Robert Osinski Wielkopolskie Polska Paź 04, 2019
2 Zbigniew Konior śląskie Polska Paź 03, 2019
1 Marcin Kalicki Mazowieckie Polska Paź 03, 2019